Đá rối vàng

    Giá: Liên Hệ

    Dòng đá rối là đá ốp tường trang trí

    có nguồn hàng tốt, kích thước đa dạng

    khách hàng có thể đặt kích thước theo yêu cầu

    Sản lượng 3000m2 / tháng